ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គុយបា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គុយបា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Cuba.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង គុយបា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (គុយបា)
នាមក្លែងទង់ Flag of Cuba.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Cuba.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

ទង់យោធា

ទង់កងនាវានៃប្រជាជាតិនេះគឺដូចទង់ជាតិរបស់វា ដូចនេះ ទំព័រគំរូ:Navy ផលិតបាននូវ:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
CUB (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស CUBទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស CUB

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|គុយបា}} គុយបា
  • {{flagicon|គុយបា}}គុយបា

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត