ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឈីលី

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឈីលី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Chile.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ឈីលី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ឈីលី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Chile.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Chile.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1812Flag of Chile (1812-1814).svgFlag of Chile (1812-1814).svg
1817Flag of Chile (1817-1818).svgFlag of Chile (1817-1818).svg

ទង់យោធា

ទង់កងនាវានៃប្រជាជាតិនេះគឺដូចទង់ជាតិរបស់វា ដូចនេះ ទំព័រគំរូ:Navy ផលិតបាននូវ:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
CHL (view) CHL ឈីលី
CHI (view) CHI ឈីលី
Chile (view) Chile ឈីលី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ឈីលី}} ឈីលី
  • {{flagicon|ឈីលី}}ឈីលី

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ឈីលី|1812}} ឈីលី
  • {{flagicon|ឈីលី|1812}}ឈីលី

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|CHL}}ឈីលី
  • {{flagcountry|CHL}} ឈីលី
  • {{flag|CHL}} CHL