ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ណូរូ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ណូរូ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Nauru.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ណូរូ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ណូរូ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Nauru.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Nauru.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
NRU (view) NRU ណូរូ
Nauru (view) Nauru ណូរូ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ណូរូ}} ណូរូ
  • {{flagicon|ណូរូ}}ណូរូ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|NRU}}ណូរូ
  • {{flagcountry|NRU}} ណូរូ
  • {{flag|NRU}} NRU