ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស តង់សានី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស តង់សានី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Tanzania.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង តង់សានី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (តង់សានី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Tanzania.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Tanzania.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
TZA (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស TZAទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស TZA
TAN (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស TANទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស TAN
តង់សានី (view) តង់សានី តង់សានី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: