ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ថៃ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ថៃ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Thailand.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ថៃ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ថៃ)
នាមក្លែងខ្លី Thailand (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of Thailand.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Thailand.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1767Flag of Thailand (Ayutthaya period).svgFlag of Thailand (Ayutthaya period).svg
1782Flag of Thailand (1782).svgFlag of Thailand (1782).svg
1817Flag of Thailand (1817).svgFlag of Thailand (1817).svg
1855Flag of Siam (1855).svgFlag of Thailand 1855.svg
1893State Flag of Thailand (1916).svgState Flag of Thailand (1916).svg
1916Flag of Siam (1916).svgFlag of Siam (1916).svg
កងនាវាNaval Ensign of Thailand.svgNaval Ensign of Thailand.svg
air forceFlag of the Royal Thai Air Force.svgFlag of the Royal Thai Air Force.svg
កងទ័ពFlag of the Royal Thai Army.svgFlag of the Royal Thai Army.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
THA (view) THA Thailand

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ថៃ}} ថៃ
  • {{flagicon|ថៃ}}ថៃ
  • {{flagcountry|ថៃ}} Thailand

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ថៃ|1767}} ថៃ
  • {{flagicon|ថៃ|1767}}ថៃ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|THA}}ថៃ
  • {{flagcountry|THA}} Thailand
  • {{flag|THA}} THA

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖