ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស នូវែលកាឡេដូនី

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស នូវែលកាឡេដូនី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flags of New Caledonia.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង នូវែលកាឡេដូនី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (នូវែលកាឡេដូនី)
នាមក្លែងទង់ Flags of New Caledonia.svg ឈ្មោះរូប (File:Flags of New Caledonia.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
FLNKSFlag of FLNKS.svgFlag of FLNKS.svg
frenchFlag of France.svgFlag of France.svg
1853Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svgFlag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg
mergedNew Caledonia flags merged (2017).svgNew Caledonia flags merged (2017).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
NCL (view) NCL នូវែលកាឡេដូនី
New Caledonia (view) New Caledonia នូវែលកាឡេដូនី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត