ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស នេប៉ាល់

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស នេប៉ាល់ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Nepal.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង នេប៉ាល់ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (នេប៉ាល់)
នាមក្លែងទង់ Flag of Nepal.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Nepal.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
oldFlag of Nepal (1743–1962).svgFlag of Nepal (1775–1962).svg
1930Flag of Nepal (1743–1962).svgFlag of Nepal (1775–1962).svg
1768Flag of Nepal (19th century).svgFlag of Nepal (19th century).svg
1856Flag of Nepal (1856-c.1930).svgFlag of Nepal (1856-c.1930).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
NPL (view) NPL នេប៉ាល់
NEP (view) NEP នេប៉ាល់
សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេប៉ាល់ (view) សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេប៉ាល់ នេប៉ាល់

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|នេប៉ាល់|old}} នេប៉ាល់
  • {{flagicon|នេប៉ាល់|old}}នេប៉ាល់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត