ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បាបាដ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បាបាដ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Barbados.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង បាបាដ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (បាបាដ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Barbados.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Barbados.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1885Flag of Barbados (1870–1966).svgFlag of Barbados (1870–1966).svg
1958Flag of Barbados (1870–1966).svgFlag of Barbados (1870–1966).svg
កងនាវាNaval Ensign of Barbados.svgNaval Ensign of Barbados.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
BRB (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស BRBទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស BRB
BAR (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស BARទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស BAR
បាបាដ (view) បាបាដ បាបាដ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|បាបាដ}} បាបាដ
  • {{flagicon|បាបាដ}}បាបាដ

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|បាបាដ|1885}} បាបាដ
  • {{flagicon|បាបាដ|1885}}បាបាដ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត