ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បុតស្វាណា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បុតស្វាណា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Botswana.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង បុតស្វាណា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (បុតស្វាណា)
នាមក្លែងទង់ Flag of Botswana.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Botswana.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
BWA (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស BWAទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស BWA
BOT (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស BOTទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស BOT
បុតស្វាណា (view) បុតស្វាណា បុតស្វាណា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត