ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៉ាឡូ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៉ាឡូ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Palau.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ប៉ាឡូ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ប៉ាឡូ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Palau.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Palau.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
PLW (view) PLW ប៉ាឡូ
Palau (view) Palau ប៉ាឡូ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ប៉ាឡូ}} ប៉ាឡូ
  • {{flagicon|ប៉ាឡូ}}ប៉ាឡូ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត