ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៉ាឡូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៉ាឡូ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Palau.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ប៉ាឡូ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ប៉ាឡូ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Palau.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Palau.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
PLW (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស PLWទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស PLW
ប៉ាឡូ (view) ប៉ាឡូ ប៉ាឡូ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ប៉ាឡូ}} ប៉ាឡូ
  • {{flagicon|ប៉ាឡូ}}ប៉ាឡូ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត