ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៉ាឡេស្ទីន

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៉ាឡេស្ទីន ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Palestine.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន)
នាមក្លែងខ្លី រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of Palestine.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Palestine.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
PLE (view) PLE រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន
PSE (view) PSE រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន
Palestine (view) Palestine រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|PLE}}រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន
  • {{flagcountry|PLE}} រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន
  • {{flag|PLE}} PLE[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេសជាមួយនាមខ្លីផ្សេងគ្នា|]]