ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៊ុលការី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៊ុលការី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Bulgaria.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ប៊ុលការី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ប៊ុលការី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Bulgaria.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Bulgaria.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1878Flag of Bulgaria (1878-1944).svgFlag of Bulgaria (1878-1944).svg
1946Flag of Bulgaria (1946-1967).svgFlag of Bulgaria (1946-1967).svg
1967Flag of Bulgaria (1967).pngFlag of Bulgaria (1967).png
1971Flag of Bulgaria (1971-1990).svgFlag of Bulgaria (1971-1990).svg
កងនាវាNaval Ensign of Bulgaria.svgNaval Ensign of Bulgaria.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|ប៊ុលការី}} Bulgarian Navy
  • {{flagicon|ប៊ុលការី|naval}}ប៊ុលការី

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
BGR (view) BGR ប៊ុលការី
BUL (view) BUL ប៊ុលការី
ប៊ុលការី (view) ប៊ុលការី ប៊ុលការី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត