ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាកាវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាកាវ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Macau.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ម៉ាកាវ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ម៉ាកាវ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Macau.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Macau.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
colonialFlag of Portugal.svgFlag of Portugal.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
MAC (view) MAC ម៉ាកាវ
Macao (view) Macao ម៉ាកាវ
Macau, China (view) Macau, China ម៉ាកាវ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ម៉ាកាវ|colonial}} ម៉ាកាវ
  • {{flagicon|ម៉ាកាវ|colonial}}ម៉ាកាវ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត