ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាដាហ្កាស្កា

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាដាហ្កាស្កា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Madagascar.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ម៉ាដាហ្កាស្ការ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ម៉ាដាហ្កាស្ការ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Madagascar.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Madagascar.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
MDG (view) MDG ម៉ាដាហ្កាស្ការ
MAD (view) MAD ម៉ាដាហ្កាស្ការ
Madagascar (view) Madagascar ម៉ាដាហ្កាស្ការ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|MDG}}ម៉ាដាហ្កាស្ការ
  • {{flagcountry|MDG}} ម៉ាដាហ្កាស្ការ
  • {{flag|MDG}} MDG[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេសជាមួយនាមខ្លីផ្សេងគ្នា|]]