ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាន់

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាន់ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Isle of Man.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ម៉ាន់ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ម៉ាន់)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Isle of Man.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Isle of Man.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
civilCivil Ensign of the Isle of Man.svgCivil Ensign of the Isle of Man.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
IMN (view) IMN ម៉ាន់
IOM (view) IOM ម៉ាន់
Isle of Man (view) Isle of Man ម៉ាន់
កោះម៉ាន់ (view) កោះម៉ាន់ ម៉ាន់

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ម៉ាន់}} ម៉ាន់
  • {{flagicon|ម៉ាន់}}ម៉ាន់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ម៉ាន់|civil}} ម៉ាន់
  • {{flagicon|ម៉ាន់|civil}}ម៉ាន់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត