ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ារ៉ុក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ារ៉ុក ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Morocco.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ម៉ារ៉ុក ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ម៉ារ៉ុក)
នាមក្លែងទង់ Flag of Morocco.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Morocco.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
780Flag of Morocco (780 1070) (1258 1659).svgFlag of Morocco (780 1070) (1258 1659).svg
1073Flag of Morocco 1073 1147.svgFlag of Morocco 1073 1147.svg
1147Flag of Morocco 1147 1269.svgFlag of Morocco 1147 1269.svg
1258Flag of Morocco 1258 1659.svgFlag of Morocco 1258 1659.svg
1666Flag of Morocco (1666–1915).svgFlag of Morocco (1666–1915).svg
1913Flag of Spanish Morocco.svgFlag of Spanish Morocco.svg
civilCivil Ensign of Morocco.svgCivil Ensign of Morocco.svg
កងនាវាNaval Ensign of Morocco.svgNaval Ensign of Morocco.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|ម៉ារ៉ុក}} Royal Moroccan Navy
  • {{flagicon|ម៉ារ៉ុក|naval}}ម៉ារ៉ុក

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
MAR (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MARទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MAR

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ម៉ារ៉ុក|780}} ម៉ារ៉ុក
  • {{flagicon|ម៉ារ៉ុក|780}}ម៉ារ៉ុក

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត