ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាសាល់

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាសាល់ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Marshall Islands.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ប្រជុំកោះម៉ាសាល់ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ប្រជុំកោះម៉ាសាល់)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Marshall Islands.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Marshall Islands.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
MHL (view) MHL ប្រជុំកោះម៉ាសាល់
Marshall Islands (view) Marshall Islands ប្រជុំកោះម៉ាសាល់
ប្រជុំកោះម៉ាសាល់ (view) ប្រជុំកោះម៉ាសាល់ ប្រជុំកោះម៉ាសាល់

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|MHL}}ប្រជុំកោះម៉ាសាល់
  • {{flagcountry|MHL}} ប្រជុំកោះម៉ាសាល់
  • {{flag|MHL}} MHL[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេសជាមួយនាមខ្លីផ្សេងគ្នា|]]