ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សហភាពសូវៀត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សហភាពសូវៀត ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Soviet Union.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សហភាពសូវៀត ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សហភាពសូវៀត)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Soviet Union.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Soviet Union.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1923Flag of the Soviet Union 1923.svgFlag of the Soviet Union 1923.svg
1955Flag of the Soviet Union 1955.svgFlag of the Soviet Union 1955.svg
naval-1924Naval Ensign of the Soviet Union 1924.svgNaval Ensign of the Soviet Union 1924.svg
naval-1935Naval Ensign of the Soviet Union 1935.svgNaval Ensign of the Soviet Union 1935.svg
កងនាវាNaval Ensign of the Soviet Union.svgNaval Ensign of the Soviet Union.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|សហភាពសូវៀត}} Soviet Navy
  • {{flagicon|សហភាពសូវៀត|naval}}សហភាពសូវៀត

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
URS (view) URS សហភាពសូវៀត
USSR (view) USSR សហភាពសូវៀត
SUN (view) SUN សហភាពសូវៀត
Soviet Union (view) Soviet Union សហភាពសូវៀត

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖