ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋកុងគោ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋកុងគោ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Republic of the Congo.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ)
នាមក្លែងខ្លី កុងហ្គោ (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of the Republic of the Congo.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Republic of the Congo.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1970Flag of the People's Republic of the Congo.svgFlag of the People's Republic of Congo.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
COG (view) COG កុងហ្គោ
CGO (view) CGO កុងហ្គោ
Republic of the Congo (view) Republic of the Congo កុងហ្គោ
Congo (view) Congo កុងហ្គោ
កុងហ្គោ (view) កុងហ្គោ កុងហ្គោ
កុងហ្គោ-ប្រាហ្សាវីល (view) កុងហ្គោ-ប្រាហ្សាវីល កុងហ្គោ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|COG}}សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ
  • {{flagcountry|COG}} កុងហ្គោ
  • {{flag|COG}} COG[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេសជាមួយនាមខ្លីផ្សេងគ្នា|]]