ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋកុងគោ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋកុងគោ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Republic of the Congo.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាធារណរដ្ឋកុងគោ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាធារណរដ្ឋកុងគោ)
នាមក្លែងខ្លី កុងគោ (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of the Republic of the Congo.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Republic of the Congo.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1970Flag of the People's Republic of Congo.svgFlag of the People's Republic of Congo.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
COG (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស COGទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស COG
CGO (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស CGOទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស CGO
Congo, Republic of the (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congo, Republic of theទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congo, Republic of the
Congo (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congoទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congo
កុងគោ (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កុងគោទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កុងគោ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត