ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1960Flag of Congo Kinshasa 1960.svgFlag of Congo Kinshasa 1960.svg
1963Flag of Congo Kinshasa 1963.svgFlag of Congo Kinshasa 1963.svg
1966Flag of Congo Kinshasa 1966.svgFlag of Congo Kinshasa 1966.svg
1997Flag of Congo Kinshasa 1997.svgFlag of Congo Kinshasa 1997.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
COD (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស CODទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស COD
Congo DR (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congo DRទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congo DR
Congo, Democratic Republic of the (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congo, Democratic Republic of theទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congo, Democratic Republic of the
Congo-Kinshasa (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congo-Kinshasaទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congo-Kinshasa
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ (view) សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: