ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ)
នាមក្លែងខ្លី ស.ប្រ កុងហ្គោ (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1960Flag of the Republic of the Congo (Léopoldville) (1960–1963).svgFlag of Congo Kinshasa 1960.svg
1963Flag of the Democratic Republic of the Congo (1963–1966).svgFlag of Congo Kinshasa 1963.svg
1966Flag of the Democratic Republic of the Congo (1966–1971).svgFlag of Congo Kinshasa 1966.svg
1997Flag of the Democratic Republic of the Congo (1997–2003).svgFlag of Congo Kinshasa 1997.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
COD (view) COD ស.ប្រ កុងហ្គោ
DR Congo (view) DR Congo ស.ប្រ កុងហ្គោ
DRC (view) DRC ស.ប្រ កុងហ្គោ
Congo, Democratic Republic of the (view) Congo, Democratic Republic of the ស.ប្រ កុងហ្គោ
Democratic Republic of the Congo (view) Democratic Republic of the Congo ស.ប្រ កុងហ្គោ
Congo-Kinshasa (view) Congo-Kinshasa ស.ប្រ កុងហ្គោ
កុងហ្គោ-គីនស្យាសា (view) កុងហ្គោ-គីនស្យាសា ស.ប្រ កុងហ្គោ
សប្រ កុងហ្គោ (view) សប្រ កុងហ្គោ ស.ប្រ កុងហ្គោ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖