ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Sao Tome and Principe.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប)
នាមក្លែងទង់ Flag of Sao Tome and Principe.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Sao Tome and Principe.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
STP (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស STPទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស STP
Sao Tome and Principe (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sao Tome and Principeទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sao Tome and Principe
សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប (view) សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត