ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of São Tomé and Príncipe.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប)
នាមក្លែងទង់ Flag of São Tomé and Príncipe.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of São Tomé and Príncipe.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
STP (view) STP សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប
Sao Tome and Principe (view) Sao Tome and Principe សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត