ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាំងគីត និងណឺវីស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាំងគីត និងណឺវីស ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Saint Kitts and Nevis.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាំងគីត និងណឺវីស ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាំងគីត និងណឺវីស)
នាមក្លែងទង់ Flag of Saint Kitts and Nevis.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
កងនាវាNaval Ensign of Saint Kitts and Nevis.svgNaval Ensign of Saint Kitts and Nevis.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
KNA (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស KNAទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស KNA
SKN (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SKNទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SKN
សាំងគីត និងណឺវីស (view) សាំងគីត និងណឺវីស សាំងគីត និងណឺវីស

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត