ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន)
នាមក្លែងទង់ Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
colonialFlag of Saint Vincent and the Grenadines (1907-1979).svgFlag of Saint Vincent and the Grenadines (1907-1979).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
VCT (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស VCTទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស VCT
VIN (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស VINទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស VIN
សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន (view) សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត