ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន)
នាមក្លែងទង់ Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
colonialFlag of Saint Vincent and the Grenadines (1907-1979).svgFlag of Saint Vincent and the Grenadines (1907-1979).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
VCT (view) VCT សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន
VIN (view) VIN សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន
សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន (view) សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត