ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សូឡូម៉ុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សូឡូម៉ុង ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Solomon Islands.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សូឡូម៉ុង ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សូឡូម៉ុង)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Solomon Islands.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Solomon Islands.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1956Flag of the Solomon Islands (1956–1966).svgFlag of the Solomon Islands (1956–1966).svg
កងនាវាNaval Ensign of the Solomon Islands.svgNaval Ensign of the Solomon Islands.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
SLB (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SLBទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SLB
SOL (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SOLទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SOL
សូឡូម៉ុង (view) សូឡូម៉ុង សូឡូម៉ុង

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត