ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សេសែល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សេសែល ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Seychelles.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សេសែល ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សេសែល)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Seychelles.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Seychelles.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1976Flag of Seychelles (1976–1977).svgFlag of the Seychelles 1976.svg
1977Flag of Seychelles (1977–1996).svgFlag of the Seychelles 1977.svg
colonialGovernment Ensign of the United Kingdom.svgGovernment Ensign of the United Kingdom.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
SYC (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SYCទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SYC
SEY (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SEYទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SEY
សេសែល (view) សេសែល សេសែល

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|សេសែល}} សេសែល
  • {{flagicon|សេសែល}}សេសែល

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|សេសែល|1976}} សេសែល
  • {{flagicon|សេសែល|1976}}សេសែល

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត