ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សេសែល

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សេសែល ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Seychelles.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សេសែល ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សេសែល)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Seychelles.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Seychelles.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1976Flag of Seychelles (1976–1977).svgFlag of the Seychelles 1976.svg
1977Flag of Seychelles (1977–1996).svgFlag of the Seychelles 1977.svg
colonialGovernment Ensign of the United Kingdom.svgGovernment Ensign of the United Kingdom.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
SYC (view) SYC សេសែល
SEY (view) SEY សេសែល
Seychelles (view) Seychelles សេសែល

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|សេសែល}} សេសែល
  • {{flagicon|សេសែល}}សេសែល

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|សេសែល|1976}} សេសែល
  • {{flagicon|សេសែល|1976}}សេសែល

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត