ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហៃទី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហៃទី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Haiti.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ហៃទី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ហៃទី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Haiti.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Haiti.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1964Flag of Haiti (1964-1986).svgFlag of Haiti (1964-1986).svg
civilFlag of Haiti (civil).svgFlag of Haiti (civil).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
HTI (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស HTIទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស HTI
HAI (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស HAIទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស HAI

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ហៃទី}} ហៃទី
  • {{flagicon|ហៃទី}}ហៃទី

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ហៃទី|1964}} ហៃទី
  • {{flagicon|ហៃទី|1964}}ហៃទី

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត