ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហ្វីជី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហ្វីជី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Fiji.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ហ្វីជី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ហ្វីជី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Fiji.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Fiji.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
colonialFlag of Fiji (1924–1970).svgFlag of Fiji (1924–1970).svg
កងនាវាNaval Ensign of Fiji.svgNaval Ensign of Fiji.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
FJI (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស FJIទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស FJI
FIJ (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស FIJទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស FIJ
ហ្វីជី (view) ហ្វីជី ហ្វីជី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ហ្វីជី|colonial}} ហ្វីជី
  • {{flagicon|ហ្វីជី|colonial}}ហ្វីជី

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត