ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឡាវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឡាវ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Laos.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង លាវ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (លាវ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Laos.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Laos.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
colonialFlag of Laos (1893-1952).svgFlag of Laos (1893-1952).svg
1952Flag of Laos (1952-1975).svgFlag of Laos (1952-1975).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
LAO (view) LAO លាវ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|លាវ}} លាវ
  • {{flagicon|លាវ}}លាវ

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|លាវ|colonial}} លាវ
  • {{flagicon|លាវ|colonial}}លាវ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|LAO}}លាវ
  • {{flagcountry|LAO}} លាវ
  • {{flag|LAO}} LAO[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេសជាមួយនាមខ្លីផ្សេងគ្នា|]]