ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឡាវ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឡាវ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Laos.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ឡាវ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ឡាវ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Laos.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Laos.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
colonialFlag of Laos (1893–1952).svgFlag of Laos (1893-1952).svg
1952Flag of Laos (1952–1975).svgFlag of Laos (1952-1975).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
LAO (view) LAO ឡាវ
Laos (view) Laos ឡាវ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ឡាវ}} ឡាវ
  • {{flagicon|ឡាវ}}ឡាវ

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ឡាវ|colonial}} ឡាវ
  • {{flagicon|ឡាវ|colonial}}ឡាវ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|LAO}}ឡាវ
  • {{flagcountry|LAO}} ឡាវ
  • {{flag|LAO}} LAO