ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Antigua and Barbuda.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា)
នាមក្លែងទង់ Flag of Antigua and Barbuda.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Antigua and Barbuda.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
colonialFlag of Antigua and Barbuda (1962–1967).svgFlag of Antigua and Barbuda (1962–1967).svg
កងនាវាCoastguard Ensign of Antigua and Barbuda.svgCoastguard Ensign of Antigua and Barbuda.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
ATG (view) ATG អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា
Antigua and Barbuda (view) Antigua and Barbuda អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត