ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Antigua and Barbuda.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា)
នាមក្លែងទង់ Flag of Antigua and Barbuda.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Antigua and Barbuda.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
colonialColonial ensigns of Antigua and Barbuda (1962-1967).svgColonial ensigns of Antigua and Barbuda (1962-1967).svg
កងនាវាCoastguard Ensign of Antigua and Barbuda.svgCoastguard Ensign of Antigua and Barbuda.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
ATG (view) ATG អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា
Antigua and Barbuda (view) Antigua and Barbuda អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត