ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Saudi Arabia.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត)
នាមក្លែងទង់ Flag of Saudi Arabia.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Saudi Arabia.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1744Flag of the First and Second Saudi State.svgFlag of the First Saudi State.svg
1822Flag of the First and Second Saudi State.svgFlag of the First Saudi State.svg
1902Flag of the Third Saudi State-01.svgFlag of the Second Saudi State.svg
1921Flag of Nejd (1921).svgFlag of Nejd (1921).svg
1926Flag of Nejd (1926).svgFlag of Nejd (1926).svg
1932Flag of Saudi Arabia (1932–1934).svgFlag of Saudi Arabia (1932–1934).svg
1934Flag of Saudi Arabia (1934–1938).svgFlag of Saudi Arabia (1934–1938).svg
1938Flag of Saudi Arabia (1938–1973).svgFlag of Saudi Arabia (1938–1973).svg
កងនាវាNaval Ensign of Saudi Arabia.svgNaval Ensign of Saudi Arabia.svg
air forceAir Force Ensign of Saudi Arabia.svgEnsign of the Royal Saudi Air Force.svg
កងទ័ពFlag of the Royal Saudi Land Forces.pngFlag of the Royal Saudi Land Forces.png

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
SAU (view) SAU អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត
KSA (view) KSA អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត