ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាល់ហ្សេរី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាល់ហ្សេរី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Algeria.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អាល់ហ្សេរី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អាល់ហ្សេរី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Algeria.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Algeria.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1958Flag of Algeria (1958-1962).svgFlag of Algeria (1958-1962).svg
កងនាវាNaval Ensign of Algeria.svgNaval Ensign of Algeria.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|អាល់ហ្សេរី}} Algerian National Navy
  • {{flagicon|អាល់ហ្សេរី|naval}}អាល់ហ្សេរី

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
DZA (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស DZAទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស DZA
ALG (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ALGទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ALG

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត