ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of East Germany.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត)
នាមក្លែងទង់ Flag of East Germany.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of East Germany.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1949Flag of Germany.svgFlag of Germany.svg
កងនាវាFlag of warships of VM (East Germany).svgFlag of warships of VM (East Germany).svg
កងទ័ពFlag of NVA (East Germany).svgFlag of NVA (East Germany).svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
GDR (view) GDR អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត
DDR (view) DDR អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ (view) សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត
East Germany (view) East Germany អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖