ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាហ្វ្រិកកណ្ដាល

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាហ្វ្រិកកណ្ដាល ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Central African Republic.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អាហ្វ្រិកកណ្ដាល ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អាហ្វ្រិកកណ្ដាល)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Central African Republic.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Central African Republic.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
CAF (view) CAF អាហ្វ្រិកកណ្ដាល
CTA (view) CTA អាហ្វ្រិកកណ្ដាល
Central African Republic (view) Central African Republic អាហ្វ្រិកកណ្ដាល

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត