ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អូម៉ង់

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អូម៉ង់ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Oman.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អូម៉ង់ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អូម៉ង់)
នាមក្លែងទង់ Flag of Oman.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Oman.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1970Flag of Oman (1970–1995).svgOld Flag of Oman.svg
កងនាវាNaval Ensign of Oman.svgNaval Ensign of Oman.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|អូម៉ង់}} Royal Navy of Oman
  • {{flagicon|អូម៉ង់|naval}}អូម៉ង់

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
OMN (view) OMN អូម៉ង់
OMA (view) OMA អូម៉ង់
Oman (view) Oman អូម៉ង់

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|អូម៉ង់|1970}} អូម៉ង់
  • {{flagicon|អូម៉ង់|1970}}អូម៉ង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត