ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អេស៊ីប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អេស៊ីប ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Egypt.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អេស៊ីប ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អេស៊ីប)
នាមក្លែងទង់ Flag of Egypt.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Egypt.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
OttomanFlag of Egypt 19th century.svgFlag of Egypt 19th century.svg
1882Egypt flag 1882.svgEgypt flag 1882.svg
1922Flag of Egypt 1922.svgFlag of Egypt 1922.svg
1952Egyptian revolutiony flag.pngEgyptian revolutiony flag.png
1958Flag of the United Arab Republic.svgFlag of the United Arab Republic.svg
UARFlag of the United Arab Republic.svgFlag of the United Arab Republic.svg
1972Flag of Egypt 1972.svgFlag of Egypt 1972.svg
កងនាវាNaval Ensign of Egypt.svgNaval Ensign of Egypt.svg
air forceAir Force Ensign of Egypt.svgAir Force Ensign of Egypt.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
EGY (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស EGYទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស EGY
អេស៊ីប (view) អេស៊ីប អេស៊ីប

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|អេស៊ីប|Ottoman}} អេស៊ីប
  • {{flagicon|អេស៊ីប|Ottoman}}អេស៊ីប

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: