កងទ័ពអេហ្ស៊ីប

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Egyptian Soldiers carrying flags Navy and Ground forces and Air Force and air defense.jpg

កងទ័ពអេហ្ស៊ីបដែលមានកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអេស៊ីប។ កងទ័ពអេស៊ីបគឺមានធំបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិកនិងមជ្ឈឹមបូព៌ា។ វាត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1922 មានការអេហ្ស៊ីបកងទ័ពជើងទឹកអេហ្ស៊ីបកងទ័ពអាកាសនិងកងកំលាំងអេហ្ស៊ីបការពារអាកាសរបស់អេហ្ស៊ីប។