ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អែលសាល់វ៉ាឌ័រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អែលសាល់វ៉ាឌ័រ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of El Salvador.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អែលសាល់វ៉ាឌ័រ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អែលសាល់វ៉ាឌ័រ)
នាមក្លែងទង់ Flag of El Salvador.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of El Salvador.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1869El Salvador flag of 1869.svgEl Salvador flag of 1869.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
SLV (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SLVទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SLV
ESA (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ESAទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ESA
អែលសាល់វ៉ាឌ័រ (view) អែលសាល់វ៉ាឌ័រ អែលសាល់វ៉ាឌ័រ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត