ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អ៊ុយក្រែន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អ៊ុយក្រែន ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Ukraine.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អ៊ុយក្រែន ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អ៊ុយក្រែន)
នាមក្លែងទង់ Flag of Ukraine.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Ukraine.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1918Flag of Ukrainian People's Republic 1917.svgFlag of Ukrainian People's Republic 1917.svg
naval-1918Naval Ensign of Ukraine (dress, 1918).PNGNaval Ensign of Ukraine (dress, 1918).PNG
កងនាវាNaval Ensign of Ukraine.svgNaval Ensign of Ukraine.svg
air forceEnsign of the Ukrainian Air Force.svgEnsign of the Ukrainian Air Force.svg
កងទ័ពEnsign of the Ukrainian Ground Forces.svgEnsign of the Ukrainian Ground Forces.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|អ៊ុយក្រែន}} Ukrainian Navy
  • {{flagicon|អ៊ុយក្រែន|naval}}អ៊ុយក្រែន

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

  • {{army|អ៊ុយក្រែន}} Ukrainian Army
  • {{flagicon|អ៊ុយក្រែន|army}}អ៊ុយក្រែន

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
UKR (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស UKRទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស UKR

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: