ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អ៊ូកង់ដា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អ៊ូកង់ដា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Uganda.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អ៊ូកង់ដា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អ៊ូកង់ដា)
នាមក្លែងទង់ Flag of Uganda.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Uganda.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
colonialFlag of the Uganda Protectorate.svgFlag of the Uganda Protectorate.svg
1962Flag of Uganda 1962.svgFlag of Uganda 1962.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
UGA (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស UGAទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស UGA
អ៊ូកង់ដា (view) អ៊ូកង់ដា អ៊ូកង់ដា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|អ៊ូកង់ដា|colonial}} អ៊ូកង់ដា
  • {{flagicon|អ៊ូកង់ដា|colonial}}អ៊ូកង់ដា

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត