ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឥណ្ឌា

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឥណ្ឌា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of India.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ឥណ្ឌា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ឥណ្ឌា)
នាមក្លែងទង់ Flag of India.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of India.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
BritishBritish Raj Red Ensign.svgBritish Raj Red Ensign.svg
19311931 Flag of India.svg1931 Flag of India.svg
civilCivil Ensign of India.svgCivil Ensign of India.svg
កងនាវាNaval Ensign of India.svgNaval Ensign of India.svg
air forceAir Force Ensign of India.svgAir Force Ensign of India.svg
កងទ័ពFlag of Indian Army.pngFlag of Indian Army.png

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|ឥណ្ឌា}} Indian Navy
  • {{flagicon|ឥណ្ឌា|naval}}ឥណ្ឌា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

  • {{air force|ឥណ្ឌា}} Indian Air Force
  • {{flagicon|ឥណ្ឌា|air force}}ឥណ្ឌា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

  • {{army|ឥណ្ឌា}} Indian Army
  • {{flagicon|ឥណ្ឌា|army}}ឥណ្ឌា

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
IND (view) IND ឥណ្ឌា
India (view) India ឥណ្ឌា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ឥណ្ឌា}} ឥណ្ឌា
  • {{flagicon|ឥណ្ឌា}}ឥណ្ឌា

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ឥណ្ឌា|British}} ឥណ្ឌា
  • {{flagicon|ឥណ្ឌា|British}}ឥណ្ឌា

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖