ទំព័រគំរូ:Advert

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:Advertisement)
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[កែប្រែ]

articles
 • For articles needing major clean-up, place {{Advert|article}} at the top of the article to alert readers. Adding just {{Advert}} is equivalent to this.
sections
 • To mark specific sections instead of the whole article, place {{Advert|section}} at the top of the section.
remarks
 • To replace the text "an advertisement", you may use {{Advert|article/section|yourtext}} or {{Advert|2=yourtext}}

Add a date parameter like this: {{Advert|date=ខែឧសភា ២០២០}}. A bot will do this for you later, if you didn't.

This template adds articles to Category:Articles with a promotional tone

Redirects[កែប្រែ]

 1. {{Ad}}
 2. {{AD}}
 3. {{Advertisement}}
 4. {{Cleanup-advert}}
 5. {{Cleanup-ad}}
 6. {{Advertising}}
 7. {{Cleanup-advertising}}
 8. {{Advertisment}}

See also[កែប្រែ]