ទំព័រគំរូ:Convert/ft

ពីវិគីភីឌា

{{convert/{{{d}}}|{{{1}}}||||||||s=|r={{{r}}}|d={{{d}}}|u=ភត |n=foot |l=ភ្វីត |t=Foot (unit) |o=m |b=0.3048 |j=-0-0}}