ទំព័រគំរូ:Convert/km

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{convert/{{{d}}}|{{{1}}}||||||||| |lk={{{lk}}}|abbr={{{abbr}}}|adj={{{adj}}} |s=|r={{{r}}}|Δ= |D=2 |u=គ.ម. |n=សហាតិមាត{{{r}}} |t=សហាតិមាត្រ |o=mi |b=1000 |j=3-0}}