ទំព័រគំរូ:IDN

Permanently protected template
ពីវិគីភីឌា

 ឥណ្ឌូនេស៊ី

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{IDN}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ ឥណ្ឌូណេស៊ី។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|Indonesia}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 និងFIFA កូដ សម្រាប់Indonesia ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។

អ្នកក៏អាចប្រើ {{INA}} (ដែលជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំ.គំរូ) ព្រោះ "INA" ជាកូដប្រទេស IOC សម្រាប់Indonesia។