ទំព័រគំរូ:If

ពីវិគីភីឌា

{{ safesubst:p{{ safesubst:#if{{{1}}}:{{{2}}}|1|2}}|{{{3}}}|}}