ទំព័រគំរូ:Leftlegend

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

A fork of {{legend}} with text-align set to left.

See also