ទំព័រគំរូ:Spaces

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:Nbsp)
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Template to produce single or multiple non-breaking spaces (" "s). Uses {{loop15}}.

Syntax 
{{spaces|N}}
where the optional parameter N is the desired number of consecutive non-breaking spaces (numeric, with a range of 1 to 15).
{{spaces}}
produces a single non-breaking space. You may also use {{nbsp}} (which redirects to this template) as a shortcut for a single non-breaking space.

See also

  • {{pad}}; add spacing in px, em or ex