ទំព័រគំរូ:User

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គំរូ (ពិភាក្សា · ការរួមចំណែក)

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

Names with (or without) equal signs can be given as 1=Username or User=Username :

An optional second parameter can be used to specify a wikimedia project. This parameter can also be called by the name Project.