ទំព័រគំរូ:User WikiProject Templates

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Curly Brackets.svg អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារវិគីគម្រោង ទំព័រគំរូPurpose[កែប្រែ]

This userbox were designed for use by all participants in the WikiProject Templates. If you are not an active participant in the Project, then please do not display this userbox, or go ahead and display the userbox, and become an active participant.

Usage[កែប្រែ]

Add the following text to your user page or whichever page you use to display userboxes:

{{User_WikiProject_Templates}}

Note: This userbox automatically adds you to the Category:WikiProject Templates participants category (though this feature can be disabled).

We look forward to seeing you become an active participant in the Project!