Jump to content

ធ្វិតថឺរ

ពីវិគីភីឌា
X logo

ghjhffមួយប្រភេទដែលអនុញ្ញាតអោយGអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការបញ្ជូននិងទទួលនូវ ព័ត៌មានផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងអ្វីដែលសំខាន់នោះ គ្រប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់អាចសរសេបានត្រឹមតែ១៤០ពាក្យតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការបោះពុម្ភចេញម្តងៗនិងដែលគេអោយឈ្មោះកូនសត្វយំ(បក្សី) (tweets)។ ហើយគេហទំព័រនេះក៏ទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកក្នុង រយៈពេលមួយដ៏ខ្លីដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន៣០០លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១១។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៦ ដោយលោកចេកដូស៊ីគេហទំព័រនេះមានអ្នកប្រើ ប្រាស់ដាក់ឈ្មោះថាជាប្រព័ន្ធដែលអាយផ្ញើជាអក្សរឬសំបុត្រខ្លីៗបាននៅតាមលើប្រព័ន្ធអន្តរជាល


គេហទំព័រនេះមានទីតាំងនៅរដ្ឋសាន់ផ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ និង មានការិយាល័យនៅទីក្រុងញូយ៉ក

ប្រវត្តិរបស់ត្វីតធើ

[កែប្រែ]

=== ការបង្កើតឡើង === សិចខ្មែរ

ដំបូងឡើយគេហទំព័រធ្វិតថឺរនេះត្រូវបានប្រជុំឡើងអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃពេញក្នុងការបង្កើតឡើង។ជាមួយនិងសមាជិករបស់ ផូតចេតស្តីងរបស់ក្រុមមហ៊ុនអូដេអូរ។លោកដូស៊ីបានផ្តល់ជាយោបលដល់ការដែលបង្កើតនូវបណ្តាញទំនាកទំនងក្នុងការផ្ញើនូវលិខិតខ្លីៗ ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈក្រុមតូចៗ។ដំបូងឡើយប្រព័ន្ធគរហទំព័រនេះមានឈ្មោះថា(twttr)ដែលជាការផ្តល់ជូនជាគំនិតបរស់ លោកវីលៀមនិងក្រោយមកដោយលោកណូចក្លាសនិងការដែលជួយជម្រុញមន្ថែមរបស់ លោកផ្លីគើហើយចំនួនសំបុត្រខ្លីៗដែលជាកូដCodeរបស់អាមេរិកាំងគឺជាភាសាកូដខ្លីៗបន្ទាម់មកបណ្តាអ្នករចនាក៏បានបង្កើតបន្ថែមទៀត នូវភាសារកូដដែលមានចំនួន10958ជាប្រភេទដូចខ្លី និងចំពោកូវែងវិញមានចំនួន40404។រាល់ការៀបចំទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ២០០៥ដោយលោកដូស៊ីនៅពេលដែល លោកដូស៊ីចាប់ផ្តើមនូវការចេញបោះពុម្ភជាសារធារណៈល់កដំបូងនៅម៉ោង៩និង៥០នាទីPMដោយប៉ាស៊ីភិចស្ដែនដាតថាម។ យើងមិនអាចបន្តូឬកែប្រែនូវពាក្យtwitterបានទេព្រោះវាមានលក្ខណៈមួយសមរម្យនិងគេហទំព័រនេះគឺមាន័យថា

ថ្វីតធ័រ (នៅភាសាអង្លេសជា​ Twitter) គឺជាបណ្ដាញសេវាកម្មទំនាក់ទំនងសង្គមនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធ័រណេត និងសេវាកម្មប្លូកតូច​ ដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ ដោយលោក យ៉ាក ដូរសេយ (Jack Dorsey) (១៩ វិឆ្ឆិកា, ១៩៧៥) ជនជាតិ សហរដ្ឋអាមេរិច

អត្ថប្រយោជន៏ Twitter គឺជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង់សង្គម ដែលយើងអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន , អាចចែករំលែកនូវព័ត៌មានអោយគ្នាទៅវិញទៅមក, អាចស្វែងរកមិត្ដភក្ដិ និង អាចរាប់អានមិត្ដនៅលើ គេហទំព័រ Twitter នេះក៏បានដែរ ។ ការប្រើប្រាស់មានលក្ខណះទូលំទូលាយ សំរាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន អោយគ្នាទៅវិញទៅមក បានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយយើង អាចធ្វើការ តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ ណាមួយក៏បាន ។ ប៉ុន្ដែនៅក្នុងប្រអប់ ផ្ញើរសារ (What’s happening?) យើងអាចសសេរបានត្រឹមតែ ១៤០ តួអក្សរតែ ប៉ុណ្ណោះ ។

ការបង្កើតធ្វិតថឺរ

[កែប្រែ]

ធ្វិតថឺរ បង្កើតឡើងដោយមានការឆ្លងកាត់ នូវ”ការប្រជុំរិះរកពិចារណាអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃពេញ” ហើយត្រូវ បានកាន់កាប់ ដោយគណៈក្រុមប្រឹក្សា របស់ក្រុមហ៊ុនប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយសេរីផ្ទាល់ (Odeo)បញ្ជីសម្រាប់ស្រាវជ្រាវ ពីគោលដៅ របស់ ស្ថានីយសំណាញ់ សម្រាប់ RSS ។ ឌូស៊ី(Dorsey)ក៍បានបង្ហាញយោបល់ ចំពោះការប្រើប្រាស់ជាបុគ្គល ក្នុងការបម្រើជា SMS ដើម្បីទំនាក់ទំនង ដាក់ជា ក្រុមតូចមួយ។ ការបង្កើត ឈ្មោះ កូដខ្លីៗ សម្រាប់ការបម្រើជា( twttr ) គំនិតមួយទៀត វីលលៀម (Williams ) សំអាងទៅលើអ្នកផ្តើមដំបូងមា្នក់នៅទីក្រុងញូយ៉ក ដែលជាអ្នកបានបង្កើតវាឡើង ហើយបានដាក់នូវ រូបភាពទាក់ទាញរឺ​​ វីដេអូ (Flickr) និងមានលក្ខណះប្រាំយ៉ាងចំពោះ SMS​ លេខកូដយ៉ាងសំខាន់ របស់ ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់។ អ្នកបង្កើតបានចាត់ទុកថា ការផ្តើមដោយលេខ “10958”ជាលេខកូដពិសេសប៉ុន្តែ ក៏បានប្តូរលេខនេះជាលើកចុងក្រោយ ទៅជាលេខ”40404” សម្រាប់ អោយមានភាពងាយស្រួល​ ក្នុងការប្រើប្រាស់និង អោយមានភាពងាយក្នុងការចងចាំ។ កិច្ចព្រាងការបាន ចាប់ផ្តើមឡើងនៅខែ មិថុនាថ្ងៃទី២១.ឆ្នាំ២០០៦ នៅពេលដែល លោក ឌូស៊ី(Dorsey) បានដាក់ផ្សាយជាសាធារណះ នូវ ការផ្ញើរសារធ្វិតថឺរ ជាលើកដំបូងនៅឯម៉ោង៩:៥០ PM “ជាម៉ោងដែលដក ប្រាំបីម៉ោងចេញ ហើយវាទៅជាម៉ោងស្របតាមនៅលើពិភពលោក”(PST) : “ជាពេលរៀបចំដាក់ twttrឡើង”“យើងបានមកជួបជាមួយនិងពាក្យថា “twitter” ហើយវាមានភាពល្អឥតខ្ចោះ។ កំណត់និយមន័យគឺ”ជាការនិយាយ បន្តិចបន្តួចចំពោះដំណឹងដែលពុំសូវសំខាន់” ហើយក៏ជា ”សំឡេងឆ្លង មកពី អ្នកប៉ិនលេងសើច”ហើយនោះក៏ជាផលិតផល ពិត ៗរបស់លោក ជែក-ឌូស៊ី (Jack Dorsey)លោកឌូស៊ីជាជនជាតិអាមេរិច កើតនៅ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៧៦ គាត់ជាអ្នកបង្កើត គ្រឿងទន់ និង ជាអ្នកជំនួញ។

ការបង្កើតថ្វីតធ័រដំបូង

[កែប្រែ]

ថ្វីតធ័រដំបួងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងអោយប្រើប្រាស់នៅលើបណ្តាញពេញលេញនៅលើបណ្តាញសំរាប់អ្នកធ្វើការងារហើយវាមានសេវាកម្មគ្រប់គ្រាន់បានបង្ហាញខ្លួននៅទីសាធារណះនៅថ្ងៃទី១៥ខែកក្តដាក្នុងឆ្នាំ២០០៦។នៅខែតុលា២០០៦នោះផងដែរមានលោក បីស ស្រង( Biz Stone)លោក អីវ៉ាន់(Evan ) លោក វីលាម(Williams)​ នឹង​លោក​ ដឺរស្រី​​ (Dorsey) ហើយមានក្រុមអ្នកបង្កើតជាច្រើងនរូបទៀត( of Odeo formed Obvious Corporation and acquired Odeo and all of its assets–including Odeo.com)ហើយថ្វីតធ័របានមកពីការវិនិយោគទុន និងម្ចាស់ហ៊ុនជាច្រើនរូបទៀត។លោក វិលាម​គឺជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ម្នាក់ដែលបានបង្កីតផ្នែកកញ្ចក់ការពារភ្លើង​ថ្វីតធ័របានធ្វើអោយល្បីល្បាញរហូតដល់ឆ្នាំ២០១១ហើយលោកក៏ជាម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ២០០៧ផងដែរ .។

Jack Dorsey
Dorsey at the 2010 Time 100 Gala.
កើត (1976-11-19) November 19, 1976 (អាយុ 47)[១]
St. Louis, Missouri, U.S.
លំនៅដ្ឋានSan Francisco, California, U.S.
អាជីពsoftware designer, entrepreneur
ប្រាក់ចំណូលincrease US $330 Million

ប្រត្តិកម្ម

ប្រជាប្រិភាព

[កែប្រែ]

[[ថ្វីតធ័រ]]មានប្រជាប្រិភាពឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧នៃការតាំងពិព័រមួយនៅទិសខាងត្បូងឈាងខាងលិចនៅក្នុងហេតុការណ៏នោះ។ថ្វីតធ័របានកើនឡើងពី២០,០០០​ទៅ៦០,០០០ tweetsក្នុងមួយថ្ងៃ ថ្វីតធ័របានធ្វើអោយមនុស្សកាន់តែយល់បានច្បាស់ពីទីកន្លែងនៃការប្រជំសិន្និសិត និងអ្វីដែលមិនចុះសម្រុងជាមួយនិងការប្រើប្រាស់នូវសារនៅក្នុងថ្វីតធ័រ ," remarked Newsweek's Steven Levy. "ការធ្វើបែបនេះមាន១០០ដងមកហើយដែលបានធ្វើជាមួយគ្នាដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយថ្វីតធ័រនិងប្រភេទថ្វីតធ័រដទៃទៀត.ឃើញថាគណះវិនិឆ្ឆ័យនិងការប្រើប្រាស់សំឡេង​ការសំគាល់ទៅលើសេវាកម្ម របស់ថ្វីតធ័រ ហើយនិងប្លុកbloggerក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់។

សេចក្តីបញ្ចក់

[កែប្រែ]

ការប្រតិកម្មនៅពិធីតាំងពិព័រជាចំណុចគួរអោយកត់សំគាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗជនជាតិស្កតជាអ្នកបង្កើតប្លុកបាននិយាយថា ថ្វីតធ័រការតាំងពិព័រនូវទិសខាងត្បូងឈាងខាងលិចគឺជាសង្គមសូហ្វែរនៃការស្រាវជ្រាវ។លោក ដានាដ បូយ(Danad Boyd)បាននិយាយថាថ្វីតធ័រ"own[ed]"នៅពិធីតាំងពិព័រនោះគឺបុគ្កលិកសេវាកម្មថ្វីតធ័រនៅពិធីនោះគឺជាមណ្តាញនៃសង្រ្គាមដែលទទួលបាននូវពានរង្វាន់ខ្ពស់ក្នុងការកត់សំគាល់។ ពួកយើងចង់និយាយថាអរគុណចំពោះចរិតទាំង១៤០ឬច្រើនជាងនឹង​ហើយពួកយងគ្រាន់តែធ្វើ។ថ្វីតធ័រមានតាំងពីយូលង់ណាស់មកហើយត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ថ្ងៃទី១៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១០មកនេះ។

ទីមួយនោះគឺការមិនសង្រ្គោះពីផែនដីការផ្ញើរសារតាមរយះថ្វីតធ័រដែលបានមកពីបច្ជាបណ្ឌិតអន្តរជាតិគំលាតនៃស្ថានីយ៏ដែលមានឈ្មោះថាណាសាអវកាសចរ។ នៅថ្ថៃទី២២ខែមករាឆ្នាំ២០១០ជិតដល់ខែវិច្ឆិការ២០១០វាជារឿងមួយដែលធម្មតាទៅហើយក្នុងការកែប្រែវាអោយថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃនោះដែលជាអ្នកបច្ចាបណ្ឌិតអ្នកវិឡាសាស្រ្តព័រមានបន្ថែមគឺ(@NASA Astronauts)នាសាក៏មានសណ្ឋាគារចំនួន២៥ផងដែរព្រមទាំងមានបន្ទប់ពិសេសសំរាប់ភ្ញៀវគឺលំដាប់អន្តរជាតិការចូលមកកាន់នាសាដែលជួយសម្រួលដល់ភ្ញៀវ.ការនិយាយគឺមានគោលបំនងច្បាស់លាស់មានគោលដៅដើម្បីបញ្ចាក់ប្រាប់អ្នកចូលរួមអោយបានយល់នូវអត្តន័យនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីណាងទៅដែលជាគោលបំនងនៃនាសា ។

នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១០លោកអាល់ដាម បិន(Adam Bain )ដែលជាម្ចាស់ក៏ដូចជាអ្នកតែតាំងក្រុមហុនហើយលោកជាប្រធានាធិបតេយ្យនៃ(Revenue from News Corp)ដែលជាអ្នកស្តាប់តាមបណ្តាញ។ ថ្ងៃទី១៤ខែវិច្ចិការឆ្នាំ២០១០ ថ្វីតធ័រមានភាពទូលំទូលាយក្នុងការរិះរកមធ្យាបាយរចនាវីបសាយដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឡូកូថី​យ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែបន្តនៅការផ្ញើរទោះជាវាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក័ដោយគឺនៅតែមានសម្តភាពដដែល។

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

[កែប្រែ]

ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមនៃភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការណ៏លោកដរស្រី បានបង្ហាញអោយឃើញភ្ញាក់ផ្អើលនៅជំវិញមូលដ្ឋានសហគ្រឹសដោយការផ្សងព្រេងនៃមូលនិធននិយមចំពោះអ្នកដែលនៅពី ក្រោយឆាកនៃក្រុមហ៊ុន ។ នៅថ្ងៃទី១៦ខែតុលាឆ្នាំ២០០៨លោក វិលាម​បានមានមុខងារជាម្ចាស់នៃCEO ហើយលោក ដរស្រីបានក្លាយទៅជាប្រធានអធិបតីនៃស្បៀងអាហារ។ នៅថ្ងៃទី០៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១០លោក វិលាមលោកបាននិយាយថាគាត់មានការធ្លាក់ចុះចំពោះCEO លោកដិកកូតូឡូពីមុនលោកជាប្រធានក្រុមនៃភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការណ៏ដែលមានការអនុញ្ញាត​ពីCEO នៃថ្វីតធ័រប្លុក នៅថ្ងៃទី០៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១០នោះផងដែរលោកវិលាម(Williams)បានល្បីនៅក្នុងទំព័រព័ត៏មានជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយនឹងដោយពេញមុខពេញមាត់ដែលមានសារះសំខាន់ ខាងប្រវត្តិសាស្រ្ត ។ ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយកាសែតកោះសន្តិភាព លោកដូរស៊ីនិងលោកកូតូឡូការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាមានការលំបាក ខណះពេលដែលលោក វិលាម(Williams)មិនបាននៅ។ ប្រធានក្រុមនៃភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការណ៏កុំព្យូទ័រទស្សនាវដ្តី លោកវិលាមបានចំណាយពេលធ្វើការទាក់ទងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនលោកជាអ្នកធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនជាថ្មីទៀតបន្ទប់មកលោកក៏ក្លាយទៅជាសមាជិកនៃក្រុមហ៊ុនថ្វីតទ័រនោះទៅជាគណះក្រុមព្រឺក្សាហើយលោកបានសន្យាថាលោកនិងជូននូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបាន លោកស្តុន()នៅតែបំរើការអោយក្រុមហ៊ុនថ្វីតធ័រជាមួយនិងAOLដដែល គឺលោកជាអ្នកស្ម័គ្រចឹត្តជួយណែនាំភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការណ៏ក្នុងនាមជាអ្នកស្នេហាមនុស្សជាតិ។

ដរស៊ីជាការឆ្លើយតបរបស់ថ្វីតធ័រនៅក្នុងខែមិនាឆ្នាំ២០១១ខណះនោះដែរលោកប្រធានាធិបតីផ្នែកខាងអភីវឌ្ឍនីលោកបានចំណាយពេលវេលារបស់លោកនៅទីកន្លែងរបស់លោកគឺនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់។

ការកើនឡើងរបស់ថ្វីតធ័រ

[កែប្រែ]

បទពិសោធន៏បានធ្វើអោយមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សគឺបានទៅដល់៤០០,000បច្ឆាបណ្តិតនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ និងមានទាហានការពារចំនួន១០០លានដែលជាបណ្តិតនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ នៅក្នុងខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១០ថ្វីតធ័រត្រូវបានផ្ញើរ៥០មីលានក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងខែមិនាឆ្នាំ២០១០ក្រុមហ៊ុនបានថតដោយមានការឆ្លងកាត់៧០,000 ត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយស្ម័គ្រចឺត្ត។ នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ២០១០ប្រហែល៦៥មីលាន​ត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់ជារៀនរាល់ថ្ងៃ។ប្រហែលជាង់៧៥០ត្រូវបានផ្ញើរជាលើកទីពីរេបស់ថ្វីតធ៍រ។ ថ្វីតធ័រត្រូវបានប្តូរមួយភាគបីនៃបណ្តាញវិបសាយនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០០៩តាំងពីមុន។ ឧទាហរណ៏ថា នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១០នៃការប្រកួតបាល់ទាត់វល់ខាប នៅពេលដែល បន្ទាប់ពីជប៉ុនទទួលបានពន្ទុច្រើនជាងកាំម៉ារូន(Cameroon)នៅថ្ងៃទី១៤មិថុនាឆ្នាំ២០១០ ការថតចម្លងត្រូវបានបាក់បែកម្តង់ នៅពេលដែល៣,០៨៥ លើកទីពីបច្ចបណ្តិតបន្ទាប់ពីរោងចក្របើកនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ហើយបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៧ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១០។ ហើយបន្ទាប់មកទៀតបានបង្កើតរោងចក្រមួយទៀតនៅប្រទេសដាណាម៉ាកដោយជនជាតិជប៉ុនក្នុងឆ្នាំដែលមានការប្រកួតបាល់ទាត់នៅលើពិភពលោក ដោយបានប្រកាសឬធ្វើការឃោសនា នៅពេលនោះហើយការថតសម្លេងនៅពេលនោះត្រូវបានរក្សាទុក្ខជាឯកសារវីវា២០១១។ ការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងស្រ្តីជនជាតិជប៉ុន​និងសហរដ្ឋអាមេរិច មានការឃោសនាជាច្រើនផងដែរ។ នៅពេលដែលអាមេរិច។ នៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិចឈ្មោះថាមីចចាល់ ចាកសាន់(Michael Jackson)បានស្លាប់នៅទី២៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០០៩។សេវាកម្មថ្វីតធ័រមិនទាន់មានភាពដំណើរការល្អទេក្រោយមកមានការប្រើប្រាស់ទើបមានការរីកចម្រើនហើយបន្ទាប់ពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកមកវាមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ

"Michael Jackson" at a rate of 100,000 tweets per hour.[40]

ជួរចូលបន្ទាត់